Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 02 2016

inaya
10:25
9017 944c 500
Reposted fromsiara siara viaecce ecce

November 29 2016

inaya
22:28
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'.
— Andy Warhol
Reposted fromolakocie olakocie viamartystka martystka
inaya
22:28
Jesteś wolna. Zawsze. Realizuj się. Idź do przodu. Miej zawsze plan B. Musisz ze wszystkim umieć poradzić sobie sama. Nawet wtedy, gdy ktoś cię opuści, dasz sobie radę. Jesteś wolna i nie bój się swojego towarzystwa. Nie zapominaj ile jesteś warta, jak cenne jest mieć cię obok.
— Mil Mudy, "Pisząc słowa uśmiechem"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamartystka martystka
22:28
2311 357e
Reposted fromantiprodukt antiprodukt viahalucine halucine
inaya
22:28
Dorastamy nielekkim gestem,
obijając się o nonsens.
— Mela Koteluk, "Fastrygi"
Reposted fromcudoku cudoku viaMezame Mezame
inaya
18:06
6571 b77c
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamarjarii marjarii
18:05
2779 ccbb 500
Reposted fromantiprodukt antiprodukt viaMezame Mezame

November 28 2016

inaya
21:18
Ipanema Beach is located in the South Zone of Rio de Janeiro, Brazil. Recognised as one of the most beautiful beaches in the world, the sand is divided into segments by lifeguard towers known as “postos”. (Photo by Benjamin Grant/Penguin Random House)
Reposted frombiru biru viaMezame Mezame
inaya
21:17
8927 5190 500
Nigel Van Wieck “Q Train” (1990)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaMezame Mezame
inaya
16:30
8553 9370
Reposted fromcozakoszmar cozakoszmar viapirania pirania
inaya
16:29
inaya
16:29
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viapirania pirania
inaya
16:29
Reposted fromtfu tfu viapirania pirania
inaya
16:28
8791 dc12 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamarjarii marjarii
inaya
15:46
inaya
15:45
2842 a04c
Reposted frompablafiorella pablafiorella viamarjarii marjarii
inaya
15:34
1904 589e 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viafascynacje fascynacje
inaya
15:33
2092 7fce 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapirania pirania

November 27 2016

inaya
11:57
4216 4ce5
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaMezame Mezame
inaya
11:57
5769 94a3 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl