Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2016

inaya
09:45
4374 1b91 500
Reposted fromrol rol viapiskor piskor
inaya
09:44
inaya
09:44
2142 a41a 500
Reposted fromfungi fungi viapiskor piskor
inaya
09:42
3570 5e43 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaKore Kore
inaya
09:39

„1. Czy to dobrze, że kobieta nie jest własnością ojca, męża, brata i może sama podejmować decyzje dotyczące jej życia?

2. Czy jesteś za tym, by kobieta mogła wejść do kawiarni z pomalowanymi na czerwono ustami?

3. Czy to dobrze, że w 1915 roku kobiety zostały dopuszczone do studiowania prawa na Uniwersytecie Warszawskim?

4. Czy to dobrze, że w 1925 roku pierwsza polska prawniczka została przyjęta do Adwokatury Warszawskiej?

5. Czy uważasz, że nikt nie ma prawa dotykać Cię bez Twojej zgody ani robić cokolwiek, na co nie masz ochoty?

6. Czy uważasz, że kobieta powinna czuć się bezpiecznie w swoim domu, na ulicy, w pracy - i że to mężczyźni powinni być w pierwszej kolejności uczeni, by nie stosować przemocy i nie gwałcić a nie kobiety pouczane, by "nie prowokowały"?

7. Czy to dobrze, że stara panna nie musi iść już do klasztoru, żeby pozbyć się wstydu, że „nikt jej nie chciał”?

8. Czy to dobrze, że grupa kobiet z parasolkami 28.11.1918 r. waliła w drzwi willi Piłsudskiego, czym zmusiły go do natychmiastowego podpisania tymczasowego dekretu o prawach wyborczych dla Polek?

9. Czy uważasz, że kobieta, która pracuje na tym samym stanowisku, co mężczyzna i posiada te same kompetencje powinna być równo wynagradzana?

10. Czy to dobrze, że powiedzenie „Najlepsi przyjaciele człowieka to pies i kobieta” jest uważane za obciachowe, poniżające i niedopuszczalne?

Jeśli na każde z tych pytań odpowiedziałaś „tak”, nie chcę Cię martwić, ale jesteś feministką. Wszystkie te prawa kobiet zostały osiągnięte dzięki feminizmowi.

Dowcip "Feminizm kończy się wtedy, gdy trzeba wnieść lodówkę na 4 piętro" jest dowcipem, który może śmieszyć tylko głupiego. Przepraszam, może śmieszyć tylko kogoś, kto nie ma pojęcia, czym feminizm jest. Nie chodzi o to, żeby mieć siłę taką jak mężczyźni. Feminizm nie oznacza, że kobieta i mężczyzna są tacy sami. Chodzi o równość wobec prawa i możliwości społecznych. Feministki mówią: tak, różnimy się. Ale te różnice nie mogą być usprawiedliwieniem dla żadnej formy dyskryminacji w żadnej sferze życia.

Inaczej: w feminizmie chodzi o to, że brak penisa nie może wpływać na brak praw.

Posiadacz penisa nie rodzi się lepszy od kogoś, kto go nie posiada”

— Mariusz Szczygieł
Reposted fromgosienia gosienia viaKore Kore
inaya
09:36
The Silent
Reposted fromdepobru depobru viapirania pirania
inaya
09:36
0598 d2a0
Reposted fromsoSad soSad viapirania pirania
inaya
09:35
4476 eefc 500
Reposted fromfungi fungi viapirania pirania
inaya
09:34
3773 0e6a
Reposted fromdarthsadic darthsadic viaKore Kore
inaya
09:33
0167 0073
Reposted fromrol rol viahalucine halucine

October 19 2016

inaya
15:43
4224 5f08 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viapirania pirania
inaya
15:43
2727 75ce
Reposted fromkjuik kjuik viapirania pirania
inaya
15:41
5599 0a9f
Pawlikowska - Jasnorzewska
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaSayid Sayid

October 18 2016

inaya
21:47
Julius Cesar pencil holder
Reposted fromCin Cin viathehedgehogsdilemma thehedgehogsdilemma
inaya
21:45
0770 3aa8 500
Reposted frommiki77 miki77 viapirania pirania
inaya
21:45
0840 93af
Reposted fromsummerfreeze summerfreeze viapirania pirania
inaya
21:45
#576
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viapirania pirania
inaya
21:44
5282 254b 500
Reposted fromzciach zciach viapirania pirania
inaya
21:43
2500 522d 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viapirania pirania
inaya
21:43
1226 7d24
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl