Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 08 2019

inaya
19:29
7170 002c 500
Reposted fromLabRatOr28 LabRatOr28 viaMezame Mezame

March 02 2019

inaya
14:14
Ja ciągle mam w głowie to pytanie, ono stale mi towarzyszy: „Czy to, czego chcę, jest tym, czego potrzebuję?”. Najczęściej nie. Ale żyjemy w kulturze, która jest nastawiona na to, żeby mieć i pragnąć wszystkiego, i to najlepiej od razu. Każdy sam musi odpowiedzieć na to pytanie. Czy potrzebuję siedmiu kont w mediach społecznościowych? Nie, nie potrzebuję żadnego. Czy potrzebuję zaczynać dzień od czytania strasznych wiadomości? Nie, nie potrzebuję tego. Potrzebuję spokoju i harmonii. Nie chcę niepokoju, lęku. Nie umiem spokojnie patrzeć na fora, wiadomości. Ja nie potrzebuję, żeby mnie to poruszyło. Potrzebuję bliskości, stałości. Czy to możliwe? Nie wiem.
— Jacek Braciak
Reposted frommhsa mhsa viaMezame Mezame
inaya
14:13
"Tak naprawdę chodzi o codzienność. O herbatę wypitą w spokoju rano. O wspólnie zjedzoną kolację. O to, kto wstawi pranie. O kupno soczystych, słodkich pomarańczy. O makaron z serem i brokułami. O własną hodowlę ziół na balkonie. Poranne przytulenie. Trzymanie się za dłonie. Nową, różową szminkę. Delikatne promienie słońca na skórze. Planowanie wakacyjnych podróży. Każdy z nas chce być wielki, wiele osiągnąć, przeżyć jak najwięcej. Czujemy niedosyt, lecz to nie o to chodzi. Nie chodzi o to, by być w życiu najlepszym. Chodzi o to, by jak najlepiej przeżywać dni, które jeszcze są przed nami."
— Internetowe. Intymność
inaya
14:13
0443 8fb5 500
Reposted frompulperybka pulperybka viaMezame Mezame
inaya
14:12
5879 3848 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaMezame Mezame
inaya
14:12
Dla mnie nowy rok zaczyna się dzisiaj. Jakoś zawsze 1 marca był o wiele ważniejszy niż 1 stycznia.  Niedługo wszystko zacznie się odradzać i wracać do życia.  Drzewa wypuszczą świeże liście, równym kluczem powrócą ptaki.  To jest prawdziwy początek nadziei.
— Mezame
Reposted fromMezame Mezame

October 28 2018

inaya
11:52
9953 5441 500
Reposted fromthesmajl thesmajl viacemek cemek

October 27 2018

inaya
07:17
2781 033d 500
Reposted fromSanthe Santhe viaethiel ethiel
inaya
07:17
Reposted fromkonbeto konbeto viaethiel ethiel
inaya
07:14
5473 4270
Reposted fromfungi fungi viaecce ecce
inaya
07:14
0489 c369
Reposted fromPoranny Poranny viaecce ecce
inaya
07:13
0779 6492 500
Reposted fromseaweed seaweed viafascynacje fascynacje
inaya
07:06
Hallstatt, Austria
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viacemek cemek
inaya
07:04
0854 ed00
Reposted fromursa-major ursa-major viaethiel ethiel
inaya
07:04
9870 1f95
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaethiel ethiel
inaya
07:03

Frequency

Reposted fromgruetze gruetze viaecce ecce
inaya
07:02
Wytrzymasz - powiedział. - Nawet wyobrażenia nie masz, ile można wytrzymać.
— Marek Hłasko, "Opowiadania"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaazalia azalia
inaya
07:00
6618 1ed5
Reposted fromzrazik zrazik viaecce ecce

October 22 2018

inaya
18:26
8508 69cb 500
Reposted frombehcio behcio viapirania pirania

September 29 2018

inaya
10:11
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl